PostHeaderIcon TAGDÍJSZABÁLYZAT

 

Az Értékteremtők Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) az Alapszabályában rögzített céljai elérésének érdekében a befizetett tagdíjakból, ill. az elérhető állami támogatásokból gazdálkodik. Az Alapszabály 3.1 pontja értelmében a tagok tagdíjat fizetnek, melynek megállapítására vonatkozó alapelveket és megfizetésére vonatkozó gyakorlati előírásokat a jelen Tagdíjszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza.

Jelen Szabályzatot és esetleges módosításait a Szövetség Közgyűlése, nyílt szavazással, egyszerű többséggel, hagyja jóvá. A Szabályzat módosítása az Alapszabály újratárgyalása nélkül is megtörténhet.

Az Elnökség a jelen Szabályzat alapján hatáskörébe sorolt bármely kérdésben a soron következő elnökségi ülésen, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

 

A Szabályzat hatálya

 

Jelen Szabályzat a Szövetség rendes tagjaira vonatkozik. A tiszteletbeli tagoknak a Szövetség felé nem áll fenn tagdíjfizetési kötelezettsége.

 

Tagdíj-kategóriák

 

A Szövetség  3  tagdíj-kategóriát állít fel az alábbi besorolási elvek alapján:

I. kategória

Az I. kategóriába sorolandó az  a  tag, aki magánszemély.

II. kategória

A II. kategóriába sorolandó az a  tag, aki társas vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, stb.

III. kategória

Ebbe a kategóriába kell besorolni a Szövetség Alapszabályának 3.2. pontja szerinti pártoló tagokat. Az Elnökség döntése alapján ebbe a kategóriába sorolhatók az olyan társadalmi szervezetek, amelyekkel a Szövetség a kölcsönös előnyök reményében együttműködni kíván, és amelyekkel a fenti besorolástól eltérő mértékű tagdíj megállapodására van szükség.

 

A tagdíj mértéke

 

Az I.-II. tagdíj-kategóriák szerinti tagdíj mértékét, minden következő tárgyévre vonatkozóan, az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határozza meg, nyílt szavazással.

A szavazás során elfogadott tagdíjtáblázatot a Szövetség honlapján kell közzétenni.

 

A Szövetség Közgyűlése a 2011. évi tagdíjat, 2010. december 14.-én az alábbiak szerint határozta meg:

 

KATEGÓRIA

ÉVES TAGDÍJ Ft

I.

3.000

II.

10.000

III.

egyedi

 

A III. tagdíj-kategóriába tartozó (pártoló) tagok tagdíjának megállapítása a Szövetség és a tag egyedi megállapodása szerint történik.

A tagdíj megfizetésének határideje:  minden év január 31.

A tagok a tagdíjfizetési kötelezettségüket elsősorban banki átutalással, külön igény esetén, postai csekken történő befizetéssel teljesítik.

A Szövetség a beérkezett tagdíjakról, a ÉRMOSZ bankszámlájára történő beérkezéstől számított 15 napon belül számlát állít ki a befizető részére.

A tagdíj határidőn belüli meg nem fizetése etikai vétség, amely kizárást vonhat maga után.

 

Új belépő tagdíja

 

Az új belépő tárgyévre esedékes tagdíjának megfizetési határideje, az Elnökség, a tag belépési szándékát elfogadó, határozatának kézhezvételét követő 15 nap.

A tagdíjfizetési kötelezettség a tag belépési  kérelmének  napját követő hónap 1. napjától áll fenn.

Záró rendelkezések

 

Jelen Szabályzat a Szövetség belső szabályzata, amely megtekinthető a Szövetség hivatalos helyiségeiben, valamint a honlap belső oldalain, a honlapon történő megfelelő azonosítás utáni belépéssel.

 

                                                                      

Budapest, 2010. december 14.

 

 

 
eXTReMe Tracker
websas.hu